Lezing Eramusgenootschap

Museum Gouda organiseert i.s.m. Het Erasmus Genootschap Gouda een lezing ter ere van Erasmus' verjaardag op 28 oktober.
De lezing wordt gegeven door Erasmusspecialist Jan van Herwaarden, die als emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De lezing wordt omlijst door stemmige muziek van het Desiderius Duo. Aanvang: 14.45 uur, de lezing duurt ongeveer een uur.

Erasmus werd naar eigen zeggen in de nacht voorafgaande aan het feest van Simon en Judas geboren. Zijn vriend Melanchton schrijft dat Erasmus hem eens vertelde dat diens geboorte vier uur voor zonsopgang plaatsvond, dat wil zeggen om ongeveer drie uur ‘s nachts. Dat betekent dat we op 28 oktober zijn verjaardag vieren. Gouda, waar Erasmus werd verwekt en waar hij een deel van zijn jeugd en jongvolwassenheid doorbracht, heeft de geleerdste aller humanisten in 2004 uitgeroepen tot grootste Gouwenaar ooit. Dat mag niet zonder gevolgen blijven. Het Erasmus Genootschap Gouda en het Museum Gouda hebben daarom besloten aan Erasmus’ komende verjaardag een feestelijk tintje te geven. Zij hebben de Erasmusspecialist Jan van Herwaarden, als emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bereid gevonden een lezing te verzorgen onder de titel: ‘Erasmus was tegen oorlog, maar …’

De achtergrond van deze lezing is de gevestigde opvatting dat Erasmus een pacifist was. Dat moge zo zijn, maar dan wel een wat onorthodoxe pacifist, die geweld niet helemaal afzwoer. Een van de beroemdste gezegden die Erasmus behandelde in zijn sinds 1500 steeds verder uitdijende boek Adagia (Spreekwoorden) was Dulce bellum inexpertis (Zoet is de oorlog voor degenen die er geen ervaring mee hebben). In 1508 werd dit gezegde door hem nog slechts voorzien van een kort commentaar, maar in 1515 volgde al een veel uitgebreidere tekst die hij tot aan zijn dood (1536) handhaafde. De eerste zin ervan luidt: ‘Iedereen die weet wat oorlog is, heeft er een afschuw van. Er is niets slechter en niets dat meer vermeden zou moeten worden. Oorlog is onwenselijk en onchristelijk.’ Enige jaren later, in 1517, publiceerde hij zijn Querela pacis (Klacht van de vrede) waarin hij nog eens hartstochtelijk, en nu uitgebreider, tegen de oorlog fulmineert. Nog later, in 1530, publiceert hij zijn Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo (De Turkenkrijg), waarin hij een wat meer ambivalente houding aanneemt. Hij schrijft dan: ‘Tenzij het absoluut noodzakelijk is, ben ik geen voorstander van een oorlog tegen de Turken. We maken nauwelijks kans op een overwinning. Dat zou anders zijn wanneer de Heer aan onze kant staat…’ Erasmus was tegen oorlog, maar niet tegen iedere oorlog en niet tegen iedere prijs.

Vrienden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd uit om Erasmus’ verjaardag samen te vieren. De lezing is voor Museumvrienden en Vrienden van het Erasmus Genootschap gratis Overige belangstellenden betalen de normale entreeprijs van Museum Gouda a € 7,00.


Hier vindt u ons

Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
Oosthaven 9 (tevens museumwinkel)
Routebeschrijving

Contact

T 0182 331 000
F 0182 331 019
info@museumgouda.nl

Laatste tweets

RT @AnitaEngbers: Op dit moment is er in @MuseumGouda een prachtige tentoonstelling van de rond 1500 in Brugge werkzame schilder Pieter Pou…

RT @RaymondAarsman1: Museum Gouda werkt mee op 2 april tijdens het Paasontbijt op de Markt van #Gouda. #Pasen @MuseumGouda https://t.co/rce…

MuseumGouda

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag 11.00-17.00
Speciale feestdagen

Parkeertip: Q-park Bolwerk
Meer informatie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u dan snel aan voor onze nieuwsbrief!