Mission Statement Catharina Gilde

Op 17 april bood voorzitter Catharina Gilde Mission Statement aan aan burgemeester Gouda.

De burgemeester zegde toe dit Mission Statement onder de aandacht te brengen van het nieuwe gemeentebestuur en gemeenteraad.
Het Mission Statement bevat drie speerpunten:
1) Regionale functie van stad Gouda.
2) Gouden driehoek: Stadhuis/Goudse Glazen/Museum als onderdeel toerismebevordering.
3) Erasmus jaar 2016 in Gouda/

Volledige tekst Mission Statement 17 april 2014

Aanleiding
Het bestuur van het Catharina Gilde is zeer verheugd dat de burgemeester van Gouda, de heer Milo Schoenmaker, heeft toegezegd erelid van het Catharina Gilde te willen worden.
Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis, hebben het Catharina Gilde en Museum Gouda een kort mission statement opgesteld.
Aan de vooravond van een nieuwe collegeperiode bieden het Catharina Gilde en Museum Gouda dit Mission Statement aan de voorzitter van de gemeenteraad aan. Ter inspiratie en samenwerking.

Catharina Gilde
Het Catharina Gilde ondersteunt al meer dan 25 jaar Museum Gouda.
Het Catharina Gilde, een groep ondernemers die zich nauw verbonden voelt met het wel en wee van de stad Gouda, doet dit op grond van de volgende overwegingen:
• Museum Gouda brengt de geschiedenis van stad en regio tot leven. Ook de economische geschiedenis van haven, transport, bierbrouwerij en pijpenproductie.
• Museum Gouda draagt positief bij aan de culturele identiteit van Gouda. Juist in de cultuur ligt het onderscheidend kenmerk van de stad.
• Museum Gouda draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. Zonder museum, schouwburg en filmhuis is een stad geen stad.
• Museum Gouda draagt bij aan een positieve beeldvorming van de stad dankzij een uitgekiende programmering van tentoonstellingen.
• Museum Gouda draagt bij aan consumptieve bestedingen in de binnenstad.

Het Catharina Gilde heeft met zorg geconstateerd dat de gemeente de ondersteuning van Museum Gouda in de afgelopen collegeperiode met € 500.000 heeft teruggeschroefd.
Het museum is nu lean en mean.
De financiële bijdrage van het Catharina Gilde is op peil gebleven, ondanks de economische crisis.
Het Catharina Gilde rekent er op dat de gemeente Gouda in de komende collegeperiode Museum Gouda volop zal steunen.
De bijdrage van het Catharina Gilde is extra en komt niet in de plaats van een noodzakelijke, gemeentelijke bijdrage voor personele lasten, huisvestingslasten, organisatiekosten.


Gemeentelijk beleid
Museum Gouda kan helpen gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken.
Zo kunnen win-win situaties ontstaan.
Het Catharina Gilde denkt daarbij aan de volgende onderwerpen.

REGIO
Museum Gouda is niet alleen een uitstekend stadsmuseum, maar heeft ook een regionale functie.
De regionale functie van de stad Gouda kan naar de mening van het Catharina Gilde in de komende collegeperiode assertiever worden uitgedragen.
De aanwezigheid van Museum Gouda kan daarbij wellicht behulpzaam zijn. Dit geldt overigens voor meer culturele voorzieningen in de stad.
De culturele meerwaarde van Gouda ten opzichte van omliggende gemeentes is groot. Voor het economisch welbevinden van Gouda is een geprononceerde positie in de regio van groot belang.

TOERISME
De gemeente Gouda is ambitieus op het gebied van toerismebevordering. Het Catharina Gilde juicht dit toe.
De toeristische sector kan een groeisector zijn. Daartoe is noodzakelijk dat de gemeente naar buiten gericht is, zich niet verliest in interne affaires.
De uitbreiding van de Kaasmarkt is een goede zaak.
Er is ook nog een andere kanskaart: de combinatie van Stadhuis/Goudse Glazen/Museum.
De Goudse Glazen lijken soms buiten de stad op meer bewondering te kunnen rekenen dan binnen de stad.
Een combinatie van de Gouden Driehoek van Stadhuis/Goudse Glazen/ Museum kan het cultureel profiel van Gouda versterken.
Ook praktisch, qua openingstijden, advertorials, programmering kan veel verbeterd worden.
Naar de mening van het Catharina Gilde zou het gemeentebestuur dit veel sterker moeten stimuleren en faciliteren, al zal de uitbesteding van het Stadhuis mogelijk een complicerende factor zijn.
De leegstand van de Jeruzalemkapel wordt door het Catharina Gilde ook beschouwd als een culturele kanskaart, waar de gemeente actief op moet inzetten.

ERASMUS
Het Catharina Gilde en Museum Gouda zijn verheugd dat Erasmus expliciet tot pijler van de stadspromotie is gekozen. Daar liggen nog vele kansen.
Museum Gouda zal in de eerste helft van 2016 een tentoonstelling rond Erasmus organiseren, in samenwerking met Historisch Museum Bazel.
Het Catharina Gilde zou graag zien dat de gemeente Gouda 2016 uitroept tot Erasmus jaar en alle gemeentelijke uitingen in 2016 in dat licht zet.
Ook de Sint-Janskerk en de Chocoladefabriek kunnen in dit opzicht veel betekenen. Wellicht ook de Jeruzalemkapel en de Firma van Drie.

Misschien kan het Stadhuis in 2016 dienen als zomeruniversiteit voor Erasmuslezingen. Kan de gemeente daarin het voortouw nemen?
Het is een mogelijkheid van Gouda om zich positief te onderscheiden met een actueel verhaal.
De actuele betekenis van Erasmus is evident. Hij kan worden gezien als voorloper van het Hollandse poldermodel, als communicator met one liners, als pleitbezorger van tolerantie.


Hier vindt u ons

Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
Oosthaven 9 (tevens museumwinkel)
Routebeschrijving

Contact

T 0182 331 000
F 0182 331 019
info@museumgouda.nl

Laatste tweets

Er zijn nog kaarten voor de lezing van Josephina de Fouw vanavond om 20.00 uur (met excl. avondopenstelling tentoon… https://t.co/yMNaA8fSq9

RT @gouda_nieuws: Museum #Gouda In Museum #Gouda komt de geschiedenis van #Gouda tot leven met eeuwenoude altaarstukken die de beeldenstorm…

MuseumGouda

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag 11.00-17.00
Speciale feestdagen

Parkeertip: Q-park Bolwerk
Meer informatie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u dan snel aan voor onze nieuwsbrief!