De Goudse Geschiedenis

Museum Gouda is dé schatkamer van Gouda. Het museum heeft een voor Nederland unieke collectie altaarschilderijen uit de zestiende eeuw. Deze gingen overal verloren tijdens de Beeldenstorm, behalve in Gouda! Geniet ook de zeventiende-eeuwse schuttersstukken of Gouds aardewerk uit de twintigste eeuw.

Stadsmaquette

Beleef Gouda in 1562, een belangrijk moment in de geschiedenis. De stad was nog steeds katholiek, met al zijn kloosters. Ook het kasteel van Gouda stond er nog.

Religieuze kunst

Gouda kende geen Beeldenstorm, er heerste een tolerant klimaat toen de stad overging naar het protestantisme. De zestiende-eeuwse monumentale altaarschilderijen uit de naburige Sint-Janskerk bleven daardoor bewaard. Dit is nergens anders in Nederland te zien!

Schuttersstukken

De Goudse schutters verdedigde de stad, hielden orde en trokken soms ten strijde. Ze genoten ook van het leven. Museum Gouda heeft zeven schutterstukken uit de Doelen, het schuttersgebouw. Absoluut topstuk is de Goudse krijgsraad, geschilderd door Rembrandts meesterleerling Ferdinand Bol.

Gouds plateel

Rond 1900 groeide Gouda uit tot een van de belangrijkste centra voor sieraardewerk, het zogenaamde Gouds plateel. Het museum toont topstukken van de belangrijkste aardewerkfabrieken in Gouda. Van jugendstil tot Amsterdamse school, van klassiek tot modern, het is er allemaal te zien.

Schatkamer

De schatkamer is een open depot voor een groot deel van de 40.000 voorwerpen die Museum Gouda beheert. Kleipijpen, moderne kunst, zilver, historische voorwerpen, het is slechts een greep uit de rijke en gevarieerde verzameling.

Haagse School en Barbizon

Franse en Nederlandse 19e-eeuwse schilderkunst

Museum Gouda heeft een prachtige verzameling negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse Hollandse en Franse schilderkunst (Haagse School en School van Barbizon). Schilders als Fantin-Latour, Daubigny, Redon, Tholen, Weissenbruch en Israëls zijn de voorlopers van de impressionisten.

De collectie Franse en Nederlandse kunst wordt t/m eind januari 2019 niet getoond in Museum Gouda. In plaats hiervan is er in zaal 16 en 17 de tentoonstelling 'Vrouwen van Museum Gouda - Hedy d'Ancona kiest 30 kunstenaressen' te zien.

Vanaf begin juli is een kleine selectie van onze collectie Franse en Nederlandse 19e eeuwse kunst wel te zien in het Groninger Museum in de tentoonstelling: 'Van Courbet tot Israëls, Museum Gouda te gast'.

Historisch gebouw

Museum Gouda is gevestigd in het voormalige Catharina Gasthuis, met een indrukwekkende kapel. U loopt rechtstreeks de middeleeuwen in. De geschiedenis van het monumentale pand gaat terug tot de veertiende eeuw. Het gebouw diende tot in de twintigste eeuw als gasthuis. Sinds 1947 toont Museum Gouda er de schatten van Gouda.