Bezoekersvoorwaarden

Museum Gouda doet binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke om het bezoek aan het museumcomplex en de door Museum Gouda georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Museum Gouda spant zich zoveel mogelijk in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.