Pictoright

Wij wijzen u erop dat de tentoongestelde werken op deze website onderhevig zijn aan auteursrecht. Voor gebruik van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie, anders dan raadpleging via internet, is toestemming vereist van Pictoright. Pictoright is te bereiken per mail: info@Pictoright.nl

Pictoright
Postbus 15887
1001 NJ AMSTERDAM
T + 31 (0) 20 5891840
F + 31 (0) 20 41242 69

Visitors of this site are reminded that the exhibited works are subject to copyright law. For use of works of visual artists affiliated with a CISAC-organization, other than consultation via Internet, permission is required from Pictoright. Pictoright can be reached by e-mail: info@pictoright.nl.

Pictoright
PO Box 15887
1001 NJ AMSTERDAM
the Netherlands
T + 31 (0)20 5891840
F + 31 (0)20 41242 69