Organisatie

Museum Gouda is het museum van de stad. Het huist in een historisch pand, een van oorsprong middeleeuws gasthuis. We beheren 40.000 voorwerpen en organiseren aantrekkelijke tentoonstellingen voor een breed publiek.

Visie en missie

De visie van Museum Gouda is dat wij geloven dat de geschiedenis houvast biedt en dat kunst ruimte geeft, en dat dit het leven verrijkt en mensen kan verbinden. Hieruit volgt onze missie om met aanstekelijke tentoonstellingen en inspirerende activiteiten persoonlijke verhalen met een universele waarde te vertellen. Zo wakkeren we de verbeelding, verbinding en veerkracht aan bij bewoners en bezoekers. We zorgen voor de collectie van de stad en geven het Goudse erfgoed door aan de volgende generaties.

ANBI

Het museum is een stichting met de status Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor hebben donateurs belastingvoordeel als ze het museum steunen. Zo helpt u niet alleen Museum Gouda, maar wordt u er zelf ook niet slechter van.
Particuliere donateurs mogen in hun aangifte inkomstenbelasting hun donatie aan het museum met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Vennootschappen mogen giften aan ANBI’s van hun winst aftrekken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.

Medewerkers en contactgegevens

Hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande adressen:

Algemene vragen
info@museumgouda.nl

Rondleidingen
rondleidingen@museumgouda.nl

Zaalverhuur
verhuur@museumgouda.nl

Aanvragen afbeeldingen
info@museumgouda.nl

Marketing & Communicatie, persmateriaal
pr@museumgouda.nl

Medewerkers
(Foto's: Billie-Jo Krul)

Francis Boer
Francis Boer
Educator
Saskia Bunnik
Saskia Bunnik
Managementassistent / Coördinator museumshop
Arno Groenendal
Arno Groenendal
Publieksbegeleiding
Femke Haijtema
Femke Haijtema
Directeur-bestuurder
Charles van der Heide
Charles van der Heide
Controller
Merel IJsbrandy
Merel IJsbrandy
Hoofd Bedrijfsvoering
Diana Jancsó
Diana Jancsó
Assistent-teamleider Publieksbegeleiding
Lonneke van der Kraan
Lonneke van der Kraan
Publieksbegeleiding
Hadassa Lok
Hadassa Lok
Marketing & Communicatie
Eveline Mols
Eveline Mols
Registrar
Esther van Pomeren
Esther van Pomeren
Stadsprogrammeur
Hildert Raaijmakers
Hildert Raaijmakers
Marketing & Communicatie
Ingmar Reesing
Ingmar Reesing
Conservator kunst en geschiedenis tot 1800
Eric Roos
Eric Roos
Publieksbegeleiding
Marylène Rutten
Marylène Rutten
Teamleider Publieksbegeleiding
Jorien Soepboer
Jorien Soepboer
Conservator kunst en geschiedenis vanaf 1800
Arja Verhagen
Arja Verhagen
Coördinator Rondleidingen
Peter Verkleij
Peter Verkleij
Technische Dienst
Julia Zwijnenburg
Julia Zwijnenburg
Collectiebeheerder

Beleid

ANBI
Stichting Museum Gouda is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen Museum Gouda verkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het museum. Lees hier verder.
Sinds 2006 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de gemeente Gouda. De Stichting Museum Gouda wordt bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model en kent een eenhoofdige directie/bestuur.

Algemeen
Museum Gouda onderschrijft de Code Cultural Governance. De laatste jaarverslagen en beleidsplannen kunt u downloaden onderaan de pagina 'beleid'.
Basisgegevens: Museum Gouda, Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda, info@museumgouda.nl RSIN-nummer: 815401425 - KvK-nummer: 24387173 - Bankrekening: NL32ABNA0522401147

Bestuur
Directeur/bestuurder: Femke Haijtema
Raad van Toezicht: Annelies Dalman (voorzitter), Khalid Boutachekourt, Ron de Haas, Vincent Rietbergen en Edwin van der Spek.
De arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder en van de 15 medewerkers (11,9 fte’s) zijn conform de Museum CAO. De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van Museum Gouda is het ‘instandhouden, beheren en wetenschappelijk bewerken van de collectie van de gemeente Gouda teneinde nu en in de toekomst met en door middel van die collectie de bezoeker te informeren, te onderwijzen en een visueel genot te schenken’.

Meerjarenplan
De visie van Museum Gouda is dat wij geloven dat de geschiedenis houvast biedt en dat kunst ruimte geeft, en dat dit het leven verrijkt en mensen kan verbinden. Hieruit volgt onze missie om met aanstekelijke tentoonstellingen en inspirerende activiteiten persoonlijke verhalen met een universele waarde te vertellen. Zo wakkeren we de verbeelding, verbinding en veerkracht aan bij bewoners en bezoekers. We zorgen voor de collectie van de stad en geven het Goudse erfgoed door aan de volgende generaties.

We richten ons op drie hoofddoelgroepen: Gouwenaars, uit alle wijken en met een diversiteit aan achtergronden, en in het bijzonder schooljeugd, (inter)nationale toeristen die al in Gouda verblijven voor een dag of langer en cultuurliefhebbers die speciaal voor ons museum naar de stad afreizen.

Onze strategische doelstellingen voor de periode 2023-2027 zijn:

  • We vergroten de inclusiviteit van het museum zodat alle Gouwenaars bij ons de sporen van hun eigen verleden kunnen ontdekken.
  • Met onze unieke kunstcollectie en Goudse thema’s blijven we aansprekende verhalen vertellen die ook nationaal resoneren en waarvoor mensen speciaal naar Gouda afreizen.
  • Samen met onze maatschappelijke en culturele partners bevorderen we de verbinding in de stad.
  • In samenwerking met onze gemeentelijke huurbaas vergroten we de toegankelijkheid en de duurzaamheid van onze monumentale gebouwen en verbeteren we de collectieomstandigheden.
  • We ontsluiten de collectie die we voor de stad beheren voor de toekomst.
  • We borgen de continuïteit en vergroten de toekomstbestendigheid en de diversiteit van het museumbedrijf en de organisatie.

Inkomsten
De inkomsten van Museum Gouda bestaan uit een structurele subsidie van de gemeente Gouda, inkomsten uit entree, museumwinkel, verhuur, sponsoring en donaties. De ontvangen inkomsten worden besteed aan personeelskosten, bedrijfskosten, onderhoud collectie, presentatie, educatie en marketing & communicatie. Het tegoed wordt aangehouden op een spaarrekening en is vrij opneembaar.

Vacatures

Momenteel zijn er de volgende vacatures bij Museum Gouda: