Organisatie

Museum Gouda is het museum van de stad. Het huist in een historisch pand, een van oorsprong middeleeuws gasthuis. We beheren 40.000 voorwerpen en organiseren aantrekkelijke tentoonstellingen voor een breed publiek. We hebben de volgende visie en missie:

Visie
We willen een culturele ontmoetingsplaats zijn voor iedereen in en buiten Gouda. We willen mensen met elkaar verbinden, een authentieke ervaring bieden en op een bijzondere plek laten genieten van schoonheid.

Missie
Museum Gouda beheert de collectie van de stad. Die collectie is op onderdelen uniek voor Nederland. Dat geldt ook voor de (middeleeuwse) stad Gouda. Met aansprekende presentaties brengen we de collectie en de stad tot leven. We verbinden de verhalen die we vertellen met het heden. Hiermee willen we bereiken dat mensen het museum en Gouda in hun hart sluiten. En dat men hun eigen leefomgeving en die van de ander beter begrijpt.

Medewerkers en contactgegevens

Hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande adressen:

Algemene vragen
info@museumgouda.nl

Rondleidingen
rondleidingen@museumgouda.nl

Zaalverhuur
verhuur@museumgouda.nl

Aanvragen afbeeldingen
info@museumgouda.nl

Medewerkers

Marc de Beyer
Marc de Beyer
Directeur
Trees Bijsterveld
Trees Bijsterveld
Managementassistente / museumwinkel coördinator
Frédérique Brinkerink
Frédérique Brinkerink
Coördinator Fondsen & Relaties
Hélène van den Dungen
Hélène van den Dungen
Marketing & Communicatie
Arno Groenendal
Arno Groenendal
Publieksbegeleiding
Hans Grootendorst
Hans Grootendorst
Technische Dienst
Diana Jancsó
Diana Jancsó
Assistent-teamleider Publieksbegeleiding
Dick de Mol
Dick de Mol
Publieksbegeleiding
Eveline Mols
Eveline Mols
Registrar
Esther van Pomeren
Esther van Pomeren
Urban curator
Ingmar Reesing
Ingmar Reesing
Conservator
Marylène Rutten
Marylène Rutten
Teamleider Publieksbegeleiding
Jorien Soepboer
Jorien Soepboer
Junior Conservator
Maud van Tongeren
Maud van Tongeren
Educator
Arja Verhagen
Arja Verhagen
Coördinator Rondleidingen
Julia Zwijnenburg
Julia Zwijnenburg
Collectiebeheerder

Beleid

ANBI
Stichting Museum Gouda is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u ons fiscaal voordelig geld schenken. Sinds 2006 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de gemeente Gouda. De Stichting Museum Gouda wordt bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model en kent een eenhoofdige directie/bestuur.

Algemeen
Museum Gouda onderschrijft de Code Cultural Governance. De laatste jaarverslagen en beleidsplannen kunt u downloaden onderaan de pagina 'beleid'.
Basisgegevens: Museum Gouda, Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda, info@museumgouda.nl RSIN-nummer: 815401425 - KvK-nummer: 24387173 - Bankrekening: NL32ABNA0522401147

Bestuur
Directeur/bestuurder: Marc de Beyer
Raad van Toezicht: Annelies Dalman (voorzitter), Khalid Boutachekourt, Geeta Bruin, Ron de Haas en Vincent Rietbergen. De arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder en van de 15 medewerkers (11,9 fte’s) zijn conform de Museum CAO. De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van Museum Gouda is het in stand houden, beheren en wetenschappelijk bewerken van de collectie van de gemeente Gouda teneinde om nu en in de toekomst met en door middel van die collectie de bezoeker te informeren, te onderwijzen en een visueel genot te schenken. We willen een culturele ontmoetingsplaats zijn voor iedereen in en buiten Gouda. We willen mensen met elkaar verbinden, een authentieke ervaring bieden en op een bijzondere plek laten genieten van schoonheid.

Beleidsplan
Museum Gouda beheert de collectie van de stad. Die collectie is op onderdelen uniek voor Nederland. Dat geldt ook voor de (middeleeuwse) stad Gouda. Met aansprekende presentaties brengen we de collectie en de stad tot leven. We verbinden de verhalen die we vertellen met het heden. Hiermee willen we bereiken dat mensen het museum en Gouda in hun hart sluiten. En dat men hun eigen leefomgeving en die van de ander beter begrijpt.

De inkomsten bestaan uit een structurele subsidie van de gemeente Gouda, inkomsten uit entree, winkelmuseumcafé, sponsoring en donaties. De ontvangen inkomsten worden besteed aan personeelskosten, bedrijfskosten, onderhoud collectie, presentatie (waaronder tentoonstellingen), educatie en marketing & communicatie. Het tegoed wordt aangehouden op een spaarrekening en is vrij opneembaar.