MuseumJeugdUniversiteit in vuur & vlam (college 3)

13 maart 2022
Leeftijd8 t/m 12 jaar
Kosten15 euro (voor 3 colleges)
Tijd9.30 uur

Museum Gouda hangt op dit moment vol schilderijen over kaarslicht. Het is er helemaal donker, alleen de vlammetjes van de kaarsen op de kunstwerken stralen. Ook de collegereeks zal helemaal draaien om kaarsen en kaarslicht, maar dan wel vanuit drie hele verschillende invalshoeken! Met een chemicus onderzoeken we de kaars zelf, met een conservator bekijken we naar de betekenis van de kaars in vroegere tijden en met een technische kunsthistorica onderzoeken we of je zo’n beroemd kaarslichtschilderij ook kunt 3d-printen. Doe je mee?!

College 3: Kun je een schilderij 3d-printen?
Bijna alle schilderijen in de tentoonstelling Kaarslicht in Museum Gouda zijn geleend van andere musea of van mensen met een eigen kunstverzameling. Ze komen uit Engeland, België, maar soms nog veel verder. Het verpakken en vervoeren van een schilderij is heel kostbaar en er komt veel regelwerk bij kijken. Liselore Tissen is technisch kunsthistorica (aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft) en houdt zich bezig met de vraag of je een schilderij kunt 3d-printen. Zou dat de oplossing zijn voor het dure vervoer van schilderijen naar de andere kant van de wereld? En lijkt het schilderij dan ook echt of kun je nog verschillen ontdekken? Liselore Tissen neemt je mee in de wereld van de 3d-geprinte kunst!