Start van de stad

vanaf29 april 2022
t/m24 september 2022

Op 19 juli 1272 krijgt Gouda stadsrechten. Een belangrijk historisch moment, want dit is de start van de stad!

In ruil voor trouw aan de graaf van Holland, ontvangt Gouda een aantal rechten en gunsten. Het dorp kan zo uitgroeien tot een welvarende stad met muren en poorten. De originele oorkonde met het stadsrecht is verloren gegaan, maar de officiële kopie (de vidimus) uit 1335 is wel bewaard gebleven. Van 29 april t/m 24 september is deze te bewonderen in Museum Gouda. Ook wordt er een nieuwe vondst tentoongesteld: het oudste stadszegel van Gouda.

Dit project is een samenwerking van Museum Gouda en het Streekarchief Midden-Holland.