Verrukkelijke landschappen

t/m29 april 2018

Verrukkelijke landschappen - van Romantiek tot Haagse School

Vanaf 21 februari 2017 is er op de bovenverdieping van het museum een tentoonstelling over landschappen uit de collectie van Paul Arntzenius.

In de 19e eeuw wordt het schilderen van een landschap gezien als iets ‘moderns’. Een landschap is echter meer dan naschilderen van wat je om je heen ziet. Omgeven door de natuur brengt dat bij de kunstenaar indrukken teweeg die hij bij het schilderen tot uitdrukking wil brengen. Het is niet zomaar de natuur, maar het is zijn eigen landschap geworden, als ware het een gedicht.

Voor het eerst wordt er ook in de buitenlucht gewerkt en dat betekent dat er snel gewerkt moet worden. Wat vroeger gezien werd als een vluchtige schets, wordt nu gepresenteerd als een voltooid schilderij omdat het juist de spontaniteit, de verandering zo mooi zichtbaar maakt. Niet voor niets vormt het woord ‘impressie’, niet veel later gevolgd door ‘impressionisme’ een kenmerk dat ook op de Haagse School van toepassing is.

Dergelijke landschappen liggen ook aan de basis van de schilderijencollectie van Paul Arntzenius (1883-1965) die ook zelf schilder van landschappen was. En juist daarin lag voor hem de kern van het kunstenaar zijn want de natuur zag hij als een afspiegeling van de schepping. In totaal 30 werken uit overwegend de collectie van Paul Arntzenius weerspiegelen naast Romantiek en ontzag voor de natuur, ook ontluikend impressionisme en het landschap in relatie tot de Hollandse wolkenpracht van de Haagse School. Aspecten van de schilderkunst waaraan hij zijn hart verpand had.

Deze presentatie van landschappen vormt een hommage aan kunstenaar én verzamelaar Paul Arntzenius.

De tentoonstelling is verlengd t/m 29 april 2018.